V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL
Đăng ngày 12-05-2022 10:07
Số văn bản 2568/UBND-STP
Trích yếu V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/05/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 11/05/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL