V/v ban hành danh mục hóa chất vật tư, y tế áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của thành phố
Đăng ngày 12-05-2022 10:06
Số văn bản 1285/QĐ-UBND
Trích yếu V/v ban hành danh mục hóa chất vật tư, y tế áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của thành phố
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/05/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 09/05/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v ban hành danh mục hóa chất vật tư, y tế áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của thành phố