Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giao dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027 trên địa bàn TP
Đăng ngày 10-01-2022 03:43
Số văn bản 222/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giao dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027 trên địa bàn TP
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 30/12/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 31/12/2021
File đính kèm
Nội dung

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giao dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2027 trên địa bàn TP