V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc sở Tài nguyên Môi trường
Đăng ngày 31-12-2021 10:44
Số văn bản 4262/QĐ-UBND
Trích yếu V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc sở Tài nguyên Môi trường
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 28/12/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 28/12/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc sở Tài nguyên Môi trường