Chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 23-11-2021 06:53
Số văn bản 10/CT-UBND
Trích yếu Chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 18/11/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 18/11/2021
File đính kèm
Nội dung

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng