Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND TP giao đối với các cơ quan, đơn vị
Đăng ngày 23-11-2021 06:53
Số văn bản 19/BC-VP
Trích yếu Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND TP giao đối với các cơ quan, đơn vị
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 19/11/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 19/11/2021
File đính kèm
Nội dung

Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND TP giao đối với các cơ quan, đơn vị