V/v thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Đăng ngày 28-10-2021 07:50
Số văn bản 3398/QĐ-UBND
Trích yếu V/v thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/10/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 27/10/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19