Ban hành Quy chế về tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP, Chủ tịch UBND TP thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại VP UBND TP Đà Nẵng
Đăng ngày 28-10-2021 07:50
Số văn bản 219/QĐ-VP
Trích yếu Ban hành Quy chế về tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP, Chủ tịch UBND TP thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại VP UBND TP Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/10/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 27/10/2021
File đính kèm
Nội dung

Ban hành Quy chế về tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP, Chủ tịch UBND TP thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại VP UBND TP Đà Nẵng