V/v nhận định sớm tình hình thiên tai 10 ngày tới và xu thế diễn biến 3 tháng cuối năm 2021
Đăng ngày 12-10-2021 16:11
Số văn bản 3146/VP-KT
Trích yếu V/v nhận định sớm tình hình thiên tai 10 ngày tới và xu thế diễn biến 3 tháng cuối năm 2021
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/10/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND thành phố
Ngày ký 11/10/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v nhận định sớm tình hình thiên tai 10 ngày tới và xu thế diễn biến 3 tháng cuối năm 2021