V/v thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân TP nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Đăng ngày 12-10-2021 16:11
Số văn bản 6858/UBND-SKHĐT
Trích yếu V/v thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân TP nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/10/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 11/10/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân TP nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021