V/v liên quan triển khai quản lý người trên phương tiện đăng ký luồng xanh
Đăng ngày 11-10-2021 07:11
Số văn bản 6765/UBND-SGTVT
Trích yếu V/v liên quan triển khai quản lý người trên phương tiện đăng ký luồng xanh
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/10/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 06/10/2021
File đính kèm
Nội dung

6765/UBND-SGTVT V/v liên quan triển khai quản lý người trên phương tiện đăng ký luồng xanh