V/v Phê duyệt báo cáo ĐTM dự án "Điều chỉnh dự án Khu biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương"
Đăng ngày 11-10-2021 07:12
Số văn bản 3088/QĐ-UBND
Trích yếu V/v Phê duyệt báo cáo ĐTM dự án "Điều chỉnh dự án Khu biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương"
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/10/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 01/10/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v Phê duyệt báo cáo ĐTM dự án "Điều chỉnh dự án Khu biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương"