V/v thay thế Bộ chỉ số theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 17-09-2021 10:20
Số văn bản 2977/QĐ-UBND
Trích yếu V/v thay thế Bộ chỉ số theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/09/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 14/09/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v thay thế Bộ chỉ số theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng