V/v gia hạn thời gian thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19
Đăng ngày 06-09-2021 16:16
Số văn bản 5682/UBND-LĐTBXH
Trích yếu V/v gia hạn thời gian thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/09/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 03/09/2021
File đính kèm
Nội dung

V/v gia hạn thời gian thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19