Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
4561 Công văn số 522/ UBND-KTTH V/v Thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
4562 Công văn số 535/UBND-KTN V/v khảo sát, đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến
4563 Chỉ thị số 01/CT-UBND Đẩy mạnh công tác phòng, chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4564 Công văn số 462/UBND-KSTTV/v xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính
4565 Quyết định số 590/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2017
4566 Quyết định số572/QĐ-UBNDPhê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2)
4567 Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 Hỗ trợ nhân dịp tết nguyên đán Quý Tỵ 2013 đối với hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn TPĐN
4568 Kế họach số 162/KH-UBND ngày 07/01/2013 Tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đón tết Quý Tỵ năm 2013
4569 Thông báo số 03/TB-UBND ngày 03/01/2013 V/v Treo cờ, nghỉ lễ và hoán đổi ngày nghỉ nhân dịp Tết Âm lịch Quý Tỵ 2013
4570 Công văn số 11146/UBND-QLĐTh ngày 26/12/2012 V/v xử lý kiến nghị đấu nối trực tiếp mương thoát nước của Đường sắt với công thoát nước ngầm của thành phố