Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
4541 Công văn số 2026/UBND-NCPC V/v triển khai Thông tư liên tịch số 08 về thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
4542 Công văn số 1974 /UBND-TH Triển khai Nghị quyết 01 và 02/NQ-CP về phát triển kinh tế xã hội
4543 Chỉ thị số 03 /CT-UBND Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4544 Quyết định số1666 /QĐ-UBND Thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng
4545 Công văn số 1673 /UBND-KTN V/v Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện 2013
4546 Quyết định số11 /2013/QĐ-UBNDQuy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4547 Quyết định số10 /2013/QĐ-UBND Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
4548 Quyết định số1502 /QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch di dân tránh vùng thiên tai sạt lở, lũ quét, rừng phòng hộ đầu nguồn, giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4549 Công văn số1461 /UBND-KTN V/v Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch tai xanh ở lợn
4550 Công văn số1457 /UBND-QLĐTh V/v mở rộng đối tượng đăng ký mua căn hộ tại Khu chung cư thu nhập thấp cuối tuyến Bạch Đằng Đông