Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
3631 Quyết định số572/QĐ-UBNDPhê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2)
3632 Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 Hỗ trợ nhân dịp tết nguyên đán Quý Tỵ 2013 đối với hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn TPĐN
3633 Kế họach số 162/KH-UBND ngày 07/01/2013 Tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đón tết Quý Tỵ năm 2013
3634 Thông báo số 03/TB-UBND ngày 03/01/2013 V/v Treo cờ, nghỉ lễ và hoán đổi ngày nghỉ nhân dịp Tết Âm lịch Quý Tỵ 2013
3635 Công văn số 11146/UBND-QLĐTh ngày 26/12/2012 V/v xử lý kiến nghị đấu nối trực tiếp mương thoát nước của Đường sắt với công thoát nước ngầm của thành phố
3636 Thông báo số 208/TB-UBND ngày 28/12/2012 về thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố
3637 Công văn số 10822/UBND-QLĐTh ngày 20/12/2012 V/v thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường và duy trì vệ sinh tại hồ Đảo Xanh năm 2013
3638 Quyết định số 10549/QĐ-UBND ngày 18 /12/2012 V/v đính chính Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2012
3639 Công văn số 10630/UBND-NCPC ngày 13/12/2012V/v công khai kết quả giải quyết khiếu nại
3640 Công văn số 10637/UBND-QLĐTh ngày 14/12/2012V/v xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đệ Nhất