Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
3021 Quyết định số 1950/ QĐ-UBND Về việc phê duyệt Sơ đồ ranh giới điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại đường Nguyễn Văn Linh và đồ án KDC số 4 Nguyễn Tri Phương.
3022 Quyết định số 1949/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Sở Giao thông vận tải để đầu tư xây dựng công trình Trục cảnh quan phía Bắc khu du lịch Sao Việt Non Nước tại phường Hòa Hải.
3023 Quyết định số1498/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2015
3024 Thông báo số 70 /TB-UBND Về việc tổ chức cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng 2014
3025 Công văn số 2185 /UBND-VX V/v Hỗ trợ vận động các ứng cử viên tham gia Cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng năm 2014
3026 Công văn số 2123 /UBND-NCPC V/v Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm soát thủ tục hành chính
3027 Công văn số 2161/UBND-KTN V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2014
3028 Công văn số 2131/UBND-KTN V/v cập nhật văn bản và tiến độ thực hiện dự án Nút giao thông Ngã ba Huế
3029 Công văn số:513 /VP-KTTH V/v Thông báo văn bản mới ban hành của trung ương.
3030 Công văn số1847 /UBND-NCPC V/v triển khai thực hiện một số nội dung Thông báo số 45/TB-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Thường trực HĐND