Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
3001 Công văn số 6222/UBND-QLĐTh v/v kiểm tra, xử lý cống thoát nước tại số nhà 63, 65, 67 đường Hồ Biểu Chánh
3002 Công văn số 6223/UBND-QLĐTh v/v liên quan đến quy hoạch và hoạt động của các bến cát dọc hai bờ sông trên địa bàn thành phố
3003 Công văn số 6220/UBND-QLĐTh v/v kiểm tra, khắc phục xử lý hạ tầng kỹ thuật đảm bảo thoát nước, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Cẩm Lệ
3004 Công văn số 6235/UBND-KTN v/v triển khai NĐ của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản
3005 Công văn số 6225/UBND-QLĐTư v/v liên quan đến triển khai Công văn số 1504/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng.
3006 Công văn số 6238/UBND-KTN v/v xây dựng mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
3007 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 thành phố Đà Nẵng
3008 Quyết định số 5908/QĐ-UBND v/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng
3009 Quyết định số 5630/QĐ-UBND v/v Quy định giá đất tái định cư tại các khu dân cư
3010 Quyết định số 5581/QĐ-UBND v/v phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Nghĩa trang Liệt sỹ xã Hòa Khương