Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
2991 Công văn số 3333/UBND-QLĐTư v/v kế hoạch chuyển các sở, ban ngành vào làm việc tại Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố
2992 Quyết định số 2570/QĐ-UBND v/v phê duyệt kết quả đấu thầu công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thôn 4 đi thôn 5 xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang
2993 Công văn số 3391/UBND-KTN v/v xử lý các hộ dân nuôi gia súc trong khu vực nội thành
2994 Quyết định số 2535/QĐ-UBND v/về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu Tái định cư Giáng Nam 2
2995 Công văn số 3339/UBND-QLĐTh v/v xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực tuyến kênh Đa Cô
2996 Công văn 3027/UBND-VX v/v dừng tổ chức Lễ hội Ánh sáng Quốc tế 2014
2997 Quyết định số 2039/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ yêu cầu công trình TTHC TP (Đảm bảo an ninh tòa nhà; Bãi đỗ xe tạm)
2998 Công văn 2526/UBND-KTN v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ
2999 Quyết định số 2033/QĐ-UBND Về việc phê duyệt số liệu thống kê đất đai năm 2003
3000 Quyết định số 2044/QĐ-UBND v/v phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch khu đất có ký hiệu A11 đường Võ Văn Kiệt