Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
2991 Quyết định 4035/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 300 lô đất trên địa bàn phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ và xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang
2992 Quyết định số 4167 /QĐ-UBND Về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đọan 2010-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
2993 Quyết định số 4146 /QĐ-UBND V/v Phê duyệt thiết kế Vệt 50m trục đường Nguyễn Tất Thành nối dài cho người dân xây dựng nhà ở
2994 Công văn số 4469 V/v kiểm tra, sửa chữa hệ thống thoát nước trên đường Trần Phú (bên dãy số lẻ)
2995 Quyết định số 3207/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: HTKT Khu dân cư dọc tuyến thoát nước Thọ Quang – Biển Đông Địa điểm: Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
2996 Công văn số 4360 /UBND-QLĐTư chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tập trung tại Bàu Bàng
2997 Quyết định số 3199/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
2998 Quyết định số 4106 /QĐ-UBND quy định giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng các rẻo đất
2999 Quyết định số 4142 /QĐ-UBND V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu công trình: Xe phục vụ bảo dưỡng đường;Hạng mục: cầu mới qua sông Hàn
3000 Quyết định số 3206/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nút giao thông đường Lê Văn Hiến – Minh Mạng Địa điểm: Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng