Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
2971 Công văn số 7017/UBND-NCPC V/v triển khai thực hiện Luật tiếp công dân
2972 Công văn số 6312/UBND-VX v/v nâng cao tỷ lệ tiêm chủng
2973 Quyết định số 4816/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".
2974 Công văn số 6285/ UBND-QLĐTh v/v đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên các tuyến đường giao thông thuộc địa bàn huyện Hòa Vang.
2975 Quyết định số 4801/QĐ-UBND về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết Trường Mầm non Tân Trà thuộc dự án Khu dân cư Tân Trà
2976 Quyết định số 4821/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, năm 2014
2977 Quyết định số 4806/QĐ-UBND về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết Đình Làng An Nông thuộc dự án Khu dân cư Tân Trà
2978 Quyết định số 4813/QĐ-UBND Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm và hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá thành phố Đà Nẵng
2979 Công văn số 6338/UBND-KTN v/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc liên quan đến xây dựng nông thôn mới
2980 Công văn số 7692 /UBND-QLĐTh V/v xử lý ô nhiễm tại Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Phụ sản - Nhi ĐN