Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
2961 Công văn số 8123/UBND-VX V/v Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2015 thành phố Đà Nẵng
2962 Công văn số 8149/UBND-VX V/v triển khai QĐ số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
2963 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
2964 Kế hoạch số 8148/KH-UBND Về Triển khai thực hiện Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học của thành phố Đà Nẵng năm 2015
2965 Công văn số 8114/UBND-QLĐTh V/v quản lý vệ sinh các lô đất trống trên địa bàn thành phố
2966 Kế hoạch số 7688 /KH-UBND v/v thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề môi trường cấp bách trong lĩnh vực môi trường giai đoạn 2014 - 2015
2967 Quyết định số 6413 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt đơn vị tham gia sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch (đợt III)
2968 Quyết định số 6363 /QĐ-UBND v/v phê duyệt TMB quy hoạch chi tiết TL 1:500 Dự án Tổ hợp TTTM Riverview Complex Đà Nẵng
2969 Công văn số 7914 /UBND-KTTH v/v thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giải tỏa được bố trí đất tái định cư, đã có đất thực tế mà không hoàn thành thủ tục nộp tiền sử dụng đất
2970 Công văn số 7944 /UBND-QLĐTh v/v nạo vét hệ thống mương thoát nước dọc các tuyến đường xung quanh chợ Non Nước và hạ bó vỉa tuyến đường Hồ Xuân Hương