Phê duyệt tiếp nhận dự án Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khúc xạ tại thành phố Đà Nẵng - Việt Nam do Tổ chức The Fred Hollows Foundation tài trợ
Đăng ngày 16-11-2023 04:47
Số văn bản 2495/QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt tiếp nhận dự án Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khúc xạ tại thành phố Đà Nẵng - Việt Nam do Tổ chức The Fred Hollows Foundation tài trợ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/11/2023
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 14/11/2023
File đính kèm
Nội dung

Phê duyệt tiếp nhận dự án Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khúc xạ tại thành phố Đà Nẵng - Việt Nam do Tổ chức The Fred Hollows Foundation tài trợ

Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 51/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng 24/11/2023 Quyết định
2 6509/UBND-TH V/v xử lý các vấn đề mà Nhân dân và cử tri quan tâm trước Kỳ họp HĐND TP cuối năm 2023 24/11/2023 Công văn
3 6481/UBND-TH V/v triển khai các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023 23/11/2023 Công văn
4 52/2023/QĐ-UBND Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trên địa bàn thành phố 25/11/2023 Quyết định
5 2567/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Đô thị huyện lỵ Hòa Vang tỷ lệ 1/2000 24/11/2023 Quyết định
6 2566/QĐ-UBND Phê duyệt tiếp nhận dự án Tài trợ thiết bị đồ chơi ngoài trời cho trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/11/2023 Quyết định
7 2555/QĐ-UBND V/v kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố 21/11/2023 Quyết định
8 2552/QĐ-UBND V/v phê duyệt Dự án đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn TP Đà Nẵng 21/11/2023 Quyết định
9 2549/QĐ-UBND V/v Ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Siêu thị Đà Nẵng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 21/11/2023 Quyết định
10 2517/QĐ-UBND V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây mới khối phòng học bộ môn, hiệu bộ và khu bếp, nâng cấp tường rào Trường Tiểu học Duy Tân 15/11/2023 Quyết định