V/v điều chỉnh nội dung Phụ lục đính kèm PÁ đấu giá quyền sử dụng đất và QĐ đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn ban hành kèm theo QĐ 1828/QĐ-UBND và QĐ 1829/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND TP Đà Nẵng
Đăng ngày 16-11-2023 04:48
Số văn bản 2458/QĐ-UBND
Trích yếu V/v điều chỉnh nội dung Phụ lục đính kèm PÁ đấu giá quyền sử dụng đất và QĐ đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn ban hành kèm theo QĐ 1828/QĐ-UBND và QĐ 1829/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND TP Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/11/2023
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 08/11/2023
File đính kèm
Nội dung

V/v điều chỉnh nội dung Phụ lục đính kèm Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 1828/QĐ-UBND và Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng 

Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 51/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng 24/11/2023 Quyết định
2 6509/UBND-TH V/v xử lý các vấn đề mà Nhân dân và cử tri quan tâm trước Kỳ họp HĐND TP cuối năm 2023 24/11/2023 Công văn
3 6481/UBND-TH V/v triển khai các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023 23/11/2023 Công văn
4 52/2023/QĐ-UBND Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trên địa bàn thành phố 25/11/2023 Quyết định
5 2567/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Đô thị huyện lỵ Hòa Vang tỷ lệ 1/2000 24/11/2023 Quyết định
6 2566/QĐ-UBND Phê duyệt tiếp nhận dự án Tài trợ thiết bị đồ chơi ngoài trời cho trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/11/2023 Quyết định
7 2555/QĐ-UBND V/v kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố 21/11/2023 Quyết định
8 2552/QĐ-UBND V/v phê duyệt Dự án đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn TP Đà Nẵng 21/11/2023 Quyết định
9 2549/QĐ-UBND V/v Ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Siêu thị Đà Nẵng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 21/11/2023 Quyết định
10 2517/QĐ-UBND V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây mới khối phòng học bộ môn, hiệu bộ và khu bếp, nâng cấp tường rào Trường Tiểu học Duy Tân 15/11/2023 Quyết định