V/v cho Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng thuê đất theo hiện trạng sử dụng tại Trạm cấp nước Sơn Trà 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà
Đăng ngày 30-03-2023 08:05
Số văn bản 576/QĐ-UBND
Trích yếu V/v cho Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng thuê đất theo hiện trạng sử dụng tại Trạm cấp nước Sơn Trà 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 28/03/2023
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 28/03/2023
File đính kèm
Nội dung

V/v cho Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng thuê đất theo hiện trạng sử dụng tại Trạm cấp nước Sơn Trà 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà

Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 1079/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 và Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND TP Đà Nẵng 25/05/2023 Quyết định
2 2476/UBND-TH V/v triển khai Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023 17/05/2023 Công văn
3 1012/QĐ-UBND V/v phê duyệt đề án bảo vệ môi trường ngành công thương giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 17/05/2023 Quyết định
4 105/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6/2023) và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 15/05/2023 Kế hoạch
5 2433/UBND-SNV V/v tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và triển khai một số nhiệm vụ trên địa bàn thành phố 16/05/2023 Công văn
6 1062/QĐ-UBND V/v cử Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng 23/05/2023 Quyết định
7 1065/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 23/05/2023 Quyết định
8 1066/QĐ-UBND V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Đà Nẵng 23/05/2023 Quyết định
9 11/2023/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 34/2002/QĐ-UBND ngày 05/3/2002 của UBND TP về thành lập Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng 22/05/2023 Quyết định
10 112/KH-UBND Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/05/2023 Kế hoạch