Breadcrumbs

Title Size Status Create Date Modified Date  
Documents
Dịchvụcôngtrựctuyến_1614062235545.png 103KB Approved 11 Months Ago 11 Months Ago
CongDVCTrucTuyen_1_1614052953725.png 204KB Approved 11 Months Ago 11 Months Ago
Ytế_1615968696628.png 310KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
giaothong.png 211KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
datdai_1612838679050.png 110KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
kekhaigia.png 135KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
giaoduc_1614925219145.png 233KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
yte_1614925168619.png 299KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
xeBuyt_2_1614052991038.png 205KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
giaothongcongcong_1612838619594.png 87KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
kekhaigia_1612838491167.png 47KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
Dịchvụcôngtrựctuyến_1614062235545 (2).png 103KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
Giaothôngcôngcộng_1614062408023.png 87KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
datdai_1614062430722.png 110KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
Kêkhaigiá_1614062266776.png 47KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
HỏiđápvàGópý_1614062296323.png 26KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
yte_1614062331414.png 87KB Approved 8 Months Ago 8 Months Ago
kekhaigia (2).png 135KB Approved 7 Months Ago 7 Months Ago
Showing 1 to 18 of 18 entries.
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}

 • Nội dung Y tế

  Nội dung được tích hợp, khai thác từ Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu tra cứu của Công dân, tổ chức,...

  Y tế

  Dữ liệu ngành Y tế

  Y tế

  Dữ liệu ngành Y tế

  Nội dung ở page Y tế

  Nội dung được tích hợp, khai thác từ Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu tra cứu của Công dân, tổ chức,...

  Tiêu đề Kết quả xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến năm 2021

  Kết quả xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến năm 2021

  Nội dung Hỏi đáp và Góp ý

  Tích hợp dữ liệu từ Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp cùng Cổng góp ý của thành phố. Cung cấp...

  Giáo dục

  Dữ liệu ngành giáo dục

  Dịch vụ công trực tuyến

  Dịch vụ công trực tuyến