Breadcrumbs

Documents
Showing 1 to 18 of 18 entries.
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}

 • Nội dung Y tế

  Nội dung được tích hợp, khai thác từ Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu tra cứu của Công dân, tổ chức,...

  Y tế

  Dữ liệu ngành Y tế

  Y tế

  Dữ liệu ngành Y tế

  Nội dung ở page Y tế

  Nội dung được tích hợp, khai thác từ Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu tra cứu của Công dân, tổ chức,...

  Tiêu đề Kết quả xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến năm 2021

  Kết quả xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến năm 2021

  Nội dung Hỏi đáp và Góp ý

  Tích hợp dữ liệu từ Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp cùng Cổng góp ý của thành phố. Cung cấp...

  Giáo dục

  Dữ liệu ngành giáo dục

  Dịch vụ công trực tuyến

  Dịch vụ công trực tuyến