Breadcrumbs

Documents
Showing 1 to 18 of 18 entries.
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}

  • Nội dung Hỏi đáp và Góp ý

    Tích hợp dữ liệu từ Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp cùng Cổng góp ý của thành phố. Cung cấp thông tin trả lời phản ánh, kiến nghị cũng như góp ý của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.