Đó là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trong buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ vào sáng 25-2. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung.

Đó là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trong buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ vào sáng 25-2. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung.

Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trong Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch Covid-19 với hơn 700 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước sáng 25-2. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử