Tại phiên họp Ban Thường vụ Thành ủy ngày 21-5, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử