Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 24-5, Cổng thông tin điện tử thành phố phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức Chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “Vì lợi ích của bản thân và gia đình - không chọn bảo hiểm xã hội một lần.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử