Qua 6 tháng thi công, công trình nâng cấp Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak đã hoàn thành và bàn giao cho Hội người Việt Nam tỉnh Champasak với sự chứng kiến của đại diện Sở Ngoại giao, Sở Giáo duc và Thể thao tỉnh Champasak và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paske.

Văn bản chỉ đạo điều hành