Đây là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm diễn ra sáng 28-6. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì Hội nghị.

Văn bản chỉ đạo điều hành