Chiều 29-6, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Nguyễn Phú Ban đồng chủ trì hội nghị.

Chiều 29-6, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Nguyễn Phú Ban đồng chủ trì hội nghị.

Văn bản chỉ đạo điều hành