Đến thời điểm hiện tại, các quận huyện trên địa bàn thành phố đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri. Theo ghi nhận, tại phường Hải Châu I (quận Hải Châu) và phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), việc niêm yết danh sách cử tri đã hoàn tất. Lãnh đạo địa phương đã phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng để ghi nhận các ý kiến, góp ý của người dân để kịp thời chỉnh sửa, xử lý và phản hồi. 

Đến thời điểm hiện tại, các quận huyện trên địa bàn thành phố đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri. Theo ghi nhận, tại phường Hải Châu I (quận Hải Châu) và phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), việc niêm yết danh sách cử tri đã hoàn tất. Lãnh đạo địa phương đã phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng để ghi nhận các ý kiến, góp ý của người dân để kịp thời chỉnh sửa, xử lý và phản hồi. 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử