Chiều 22-9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Khăm-chăn Số-ta-pa-sợt làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Chiều 22-9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Khăm-chăn Số-ta-pa-sợt làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Văn bản chỉ đạo điều hành