Trong khuôn khổ chương trình giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố khoá X tại thành phố Đà Nẵng, sáng 19-4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thạch Thang (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Trong khuôn khổ chương trình giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố khoá X tại thành phố Đà Nẵng, sáng 19-4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thạch Thang (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử