Sáng 13-4, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp thứ 3 của Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố. Cùng dự Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố Ngô Xuân Thắng.

Sáng 13-4, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp thứ 3 của Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố. Cùng dự Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố Ngô Xuân Thắng.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử