Tại Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào sáng 24-3, HĐND thành phố đã tiến hành miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 24-3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2023, với sự tham gia của 125 doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng hơn 7.700 vị trí việc làm. Tham dự lễ khai mạc có Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Đăng Hoàng; PGS. TS. Lê Thành Bắc, Phó Giam đốc Đại học Đà Nẵng.

Văn bản chỉ đạo điều hành