Ngày 21-3, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đối thoại tháng ba” giữa lãnh đạo thành phố và đại biểu thanh niên năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng tiên phong trong chuyển đổi số”. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam; Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đồng chủ trì buổi đối thoại.

Ngày 21-3, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đối thoại tháng ba” giữa lãnh đạo thành phố và đại biểu thanh niên năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng tiên phong trong chuyển đổi số”. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam; Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đồng chủ trì buổi đối thoại.

Văn bản chỉ đạo điều hành