Đến thời điểm hiện tại, sân khấu DIFF 2023 cơ bản hoàn thành 100%, sẵn sàng cho đêm khai mạc 2-6. Công tác đảm bảo an toàn về điện và ảnh hưởng của thời tiết đều được chuẩn bị để khán giả có thể an tâm, thoải mái thưởng thức những “bản giao hưởng ánh sáng” trọn vẹn nhất.

Đến thời điểm hiện tại, sân khấu DIFF 2023 cơ bản hoàn thành 100%, sẵn sàng cho đêm khai mạc 2-6. Công tác đảm bảo an toàn về điện và ảnh hưởng của thời tiết đều được chuẩn bị để khán giả có thể an tâm, thoải mái thưởng thức những “bản giao hưởng ánh sáng” trọn vẹn nhất.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Gắn công tác chuyên môn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 25-5, Thành Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28-1-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và quán triệt, tuyên truyền Đề án “Tuyên truyền, lan toả thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tập huấn, bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.