Một trong những yếu tố quyết định thành công trong việc khống chế dịch bệnh COVID-19 đó chính là nâng cao ý thức người dân từ cơ sở. Trong đó, tổ COVID-19 cộng đồng là một mắt xích quan trọng, là “Cánh tay nối dài”, hỗ trợ đắc lực cùng các lực lượng khác trong công tác phòng, chống dịch.

Một trong những yếu tố quyết định thành công trong việc khống chế dịch bệnh COVID-19 đó chính là nâng cao ý thức người dân từ cơ sở. Trong đó, tổ COVID-19 cộng đồng là một mắt xích quan trọng, là “Cánh tay nối dài”, hỗ trợ đắc lực cùng các lực lượng khác trong công tác phòng, chống dịch.

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong quá trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố vừa có văn bản thống nhất chủ trương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến. 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử