Tin tức - Sự kiện

  • Tập trung kiểm soát chặt chẽ không để dịch xâm nhập và bùng phát Đăng ngày 15-01-2021 08:42
  • Siết chặt công tác quản lý, giám sát, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 Đăng ngày 15-01-2021 07:41
  • Tiếp tục phát huy vai trò đứng đầu, nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn Đăng ngày 14-01-2021 20:43
  • Chương trình City tour miễn phí dành cho du khách đến thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 14-01-2021 14:43
  • Lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm virus SARS-CoV2 Đăng ngày 13-01-2021 18:47
  • Tập trung triển khai giải pháp phục hồi hoạt động du lịch trong năm 2021 Đăng ngày 13-01-2021 10:44
  • Sớm triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người dân Đăng ngày 13-01-2021 10:42
  • Đổi mới phương pháp giám sát, phối hợp hoạt động nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của đại biểu Đăng ngày 13-01-2021 10:38
  • Toom Sara Fest – Chợ Tình: Tìm lại chính mình cùng tình yêu và âm nhạc Đăng ngày 12-01-2021 17:42
  • Phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu năm 2021 tối thiểu 3% Đăng ngày 12-01-2021 16:41