Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” trên hệ thống thông tin cơ sở; qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng, vận động, khuyến khích toàn thể nhân dân và các cấp chính quyền thành phố chung tay vào việc thực hiện các chính sách, chủ trương đúng đắn nêu trên.

[Trailer] Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử thành phố phát động Giải tuyên truyền "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" năm 2022. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 8 giờ ngày 26/9/2022 đến 17 giờ 30 phút ngày 23/11/2022 qua địa chỉ email: giaimoitruong@danang.gov.vn hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Tầng 24, Trung tâm hành chính thành phố.

Infographic: Giải thưởng Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử thành phố tổ chức phát động Giải tuyên truyền "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" năm 2022 dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy; Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, xã, phường; các cơ quan báo, đài địa phương.

Phát động Giải tuyên truyền “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2022

Ngày 23-9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử thành phố tổ chức phát động Giải tuyên truyền "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" năm 2022 dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy; Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, xã, phường; các cơ quan báo, đài địa phương.

Hơn 15 ngàn tỷ đồng triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”

Sáng 19-4, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố tổ chức họp báo giới thiệu Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030. Sự kiện được kết nối trực tuyến với các tổ chức, đối tác về tài nguyên và môi trường của thành phố trong thời gian qua như: Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, Cơ quan phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA), Thành phố Yokohama Nhật Bản, Cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)...

Thành phố Đà Nẵng

Diện tích tự nhiên: 128.488 ha (1.284,88 km2), huyện đảo Hoàng Sa: 30.500 ha.
Đơn vị hành chính: 06 quận (Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ) và 02 huyện (Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa)