Các dịch vụ hỗ trợ đầu tư
Đăng ngày 08-06-2020 11:02

Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics ngày càng phát triển mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn Đà Nẵng có hơn 40 ngân hàng thương mại: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam); Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Phát triển TP.HCM – Chi nhánh Đà Nẵng; Ngân hàng TMCP Quân Đội; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng; Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Đà Nẵng; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng; Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng;…

Và hàng trăm phòng giao dịch: Ngân hàng TMCP Quân Đội: 04 phòng giao dịch; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng: 04 phòng giao dịch; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Châu: 05 phòng giao dịch; Ngân hàng TMCP Công Thương Đà Nẵng: 12 phòng giao dịch; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Đà Nẵng (Sacombank): 07 phòng giao dịch;… Cùng với đó, trên địa bàn thành phố còn hàng chục công ty bảo hiểm, công ty kiểm toán, đại lý kho vận tải và kho vận tải đang hoạt động.


Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát. Một số doanh nghiệp đã ứng dụng thương mại điện tử, tham gia vào phát hộ kết quả dịch vụ công, phát lương hưu, mở rộng phạm vi chuyển phát nhanh đến cấp xã. Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 135 bưu cục, chi nhánh phục vụ bưu chính, chuyển phát.

Mạng bưu chính công cộng rộng khắp, bảo đảm mỗi xã có 01 điểm phục vụ; chi tiêu bán kính phục vụ bình quân và số dân phục vụ bình quân cao hơn bình quân cả nước và cao hơn mức quy định của Tiêu chuẩn ngành (Bán kính 600m-800m cho dịch vụ bưu chính công ích và 1,3km-1,5km cho dịch vụ bưu chính chuyển phát)

Mạng đường thư sử dụng xe ôtô chuyên dùng, tàu hỏa, máy bay, xe máy, .. bảo đảm chuyển phát thư, bưu phẩm theo tiêu chuẩn ngành. Mạng đường thư cho cơ quan nhà nước (bưu điện hệ I) và cho lực lượng vũ trang được tổ chức riêng, bảo đảm phục vụ công ích.

Hệ thống điểm bưu điện văn hoá xã: Hiện thành phố Đà Nẵng có 11 điểm bưu điện văn hóa xã, tất cả các điểm bưu điện văn hoá xã:đều được trang bị thiết bị phục vụ cho việc hoạt động. Hoạt động chính của các điểm bưu điện văn hóa xã gồm dịch vụ bưu chính công ích, bưu chính chuyển phát và phát hành báo chí, tài chính bưu chính (dịch vụ đại lý ngân hàng, Chuyển tiền trong nước Chuyển tiền Quốc tế, thu hộ, chi hộ Điện hoa, Tiết kiệm bưu điện, dịch vụ an sinh xã hội (chi trả lương hưu, người có công, bảo trợ xã hội), bảo hiểm xã hội y tế tự nguyện), dịch vụ phân phối truyền thông (đại lý sim thẻ, hàng tiêu dùng, sách vở, văn phòng phẩm). 

Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics ngày càng phát triển mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. Theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng sẽ tập trung đổi mới để hình thành trung tâm logistics; hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung với vai trò trung tâm của Đà Nẵng.

CỔNG TTĐTTP TỔNG HỢP 

(THAM KHẢO TỪ BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045; NIÊN GIÁM THỐNG KÊ: 2018 - 2019)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT