Quảng Nam Đà Nẵng qua các địa danh (phần 6)
Eo gió: Đèo nằm tỉnh lộ 615 Tam Kỳ - Tiên Phước, cách thị xã Tam Kỳ 25 km về phía Tây, bên chân đèo phía Đông là xã Tam Lộc, bên chân đèo phía Tây là xã Tiên Sơn. Nơi đỉnh đèo luôn có gió thổi mạnh, hoặc từ phía đông sang, hoặc từ phía Tây sang tùy theo mùa, do đó mà có tên Eo Gió.

Faifo
Phố cổ
Hội An được gọi bằng Pháp ngữ. Từ Faifo lần đầu xuất hiện trong hồi ký nhà truyền giáo người Ý Christoforo Borri đã từng sống ở Hội An và Đàng Trong từ 1618 đến 1621. Cách giải thích nguồn gốc từ này có nhiều thuyết khác nhau:
1.    Từ Hải Phố mà ra (Chapuis)
2.    Từ Hội An phố mà ra (Trần Kinh Hòa)
3.    Từ Hoa Phố mà ra  (Châu Phi Cơ)
4.    Từ Hoài Phố mà ra (Phan Khoang)
5.    Suy diễn theo lối ngữ nghĩa dân gian từ câu hỏi “có phải phố không?”
Trong các cách giải thích, Faifo từ Hoài Phố mà ra (sông Hoài – tên gọi sông Thu Bồn ngày xưa) có sức thuyết phục hơn cả.
Từ đầu thế kỷ 20, trong các văn bản chính quyền thực dân thường dùng từ Faifo thay cho từ Hội An. Còn trong ngôn ngữ thường ngaỳ, người dân hay dùng từ phố để chỉ Hội An.

Giảm Thọ
Dốc núi
cao làm ranh giới tự nhiên giữa hai huyện Quế Sơn và Đại Lộc, Quảng Nam. Để tránh các đồn bót của giặc, con đường vận tải, tiếp tế Bắc Nam thời kháng chiến chống Pháp, được mở qua đây. Đường xuyên sơn rất gian khổ vì dốc quá cao phải mất trọn một ngày đường để vượt qua, do đó, bộ đội, dân công gọi tến là dốc Giảm Thọ. Ca dao có câu:

Gập ghềnh Giảm Thọ - Đèo Le
Cu cu quảy mè, cà cưỡng cổng con.

Giao Thủy
Làng
thuộc tổng Mỹ Hòa, huyện Đại Lộc đầu thế kỷ 20, nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của hai dòng sông lớn là Thu Bồn và Ô Gia (Vu Gia). Đây là làng trù phú do phù sa bồi tụ, nay là thôn của xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Cổng TTĐT thành phố
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT