Tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào
Savannakhet nằm trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây nối liền Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam.

Diện tích: 21.774 km2
Dân số: 850.000

Savannakhet là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của Lào. Savannakhet cũng nổi tiếng với các đền đài Khmer như đền That Inghang, đền Vat Saya Phoum.

Quan hệ với Đà Nẵng:
Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hỗ trợ cho tỉnh Savannakhet trên các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng và giáo dục. Hằng năm, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ nhiều suất học bổng cho sinh viên Lào, xây dựng trung tâm tiếng Việt, đầu tư xây dựng nông trại, cung cấp giống vật nuôi, cây trồng.

Cổng TTĐT thành phố
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT