Lao động và thang lương, bảng lương

  • Về đăng ký thang lương, bảng lương Đăng ngày 20-02-2019 15:04
  • Bảng lương với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Đăng ngày 20-02-2019 15:04
  • Mức lương đối với người lao động được doanh nghiệp đào tạo Đăng ngày 20-02-2019 15:04
  • Quy định về thang lương, bảng lương Đăng ngày 20-02-2019 15:03
  • Về thanh toán trợ cấp thôi việc và tiền lương ngày nghỉ hằng năm Đăng ngày 20-02-2019 15:03
  • Tiền lương ca đêm
  • Quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Đăng ngày 20-02-2019 15:03
  • Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động Đăng ngày 20-02-2019 14:03
  • Về sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động Đăng ngày 19-12-2018 08:26