Giảm lãi suất cho vay học sinh, sinh viên còn 6,6%/năm
Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 01/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, từ ngày 05/6/2015, lãi suất cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên và đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm là 6,6%/năm, tương đương 0,55%/tháng. Giảm 0,6%/năm từ 7,2%/năm xuống còn 6,6%/năm. Quy định này thay thế cho quy định tại Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 06/6/2014.

Tương tự, lãi suất cho vay đối với Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn cũng giảm xuống còn 9%/năm, tương đương 0,75%/tháng. Mức giảm là 0,6%/năm từ 9,6%/năm xuống còn 9%/năm. Quy định này thay thế cho quy định tại Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 09/10/2013.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/06/2015 và áp dụng đối với các khoản vay mới kể từ khi Quyết định có hiệu lực thi hành.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT