Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015
Quy định về kiến thức tối thiểu để tốt nghiệp đại học, xử lý vi phạm đối với đơn vị kinh doanh vận tải, miễn tiền thuê đất cho bến xe khách tại các huyện nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 2 triệu đồng, sửa đổi chỉ tiêu cấp lại, đổi giấy phép lái xe, quy định về tuyển sinh cử tuyển, được tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng xây dựng.... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2015.

Quy định về kiến thức tối thiểu để tốt nghiệp đại học

Theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục đào tạo, từ 01/06/2015, khối lượng kiến thức tối thiểu đối với các trình độ đào tạo của giáo dục đại học được quy định như sau:

- Trình độ đại học: 120 tín chỉ; đối với ngành có thời gian đào tạo 5 năm là 150 tín chỉ và 6 năm là 180 tín chỉ.
- Trình độ thạc sĩ: 60 tín chỉ (30 tín chỉ đối với ngành ở trình độ đại học có khối kiến thức tối thiểu tích lũy từ 150 tín chỉ trở lên).
- Trình độ tiến sĩ: 90 tín chỉ đối với người tốt nghiệp thạc sĩ, 120 tín chỉ đối với người tốt nghiệp đại học.

Cơ sở đào tạo nếu không đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp sẽ bị đình chỉ tuyển sinh 12 tháng, nếu tái phạm thì bị thu hồi quyết định mở ngành đào tạo.

Xử lý vi phạm đối với đơn vị kinh doanh vận tải

Ngày 15/04/2015, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT, theo đó,  đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định sẽ bị đình chỉ khai thác tuyến 01 tháng đối với những hành vi vi phạm sau:

- Thực hiện dưới 70% số chuyến xe theo biểu đồ chạy xe trên tuyến đã được phê duyệt trong 01 tháng.
- Tổ chức đặt, bán vé dưới mọi hình thức trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
- Số lượng phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe không đúng theo phương án kinh doanh đã đăng kí của đơn vị.
- Lưu trữ thông tin bắt buộc từ giám sát hành trình của xe dưới 01 năm.
- Sử dụng thiết bị kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi để can thiệp vào quá trình hoạt động của thiết bị giám sát hành trình.…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/6/2015 và thay thế Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT. .

Miễn tiền thuê đất cho bến xe khách tại các huyện nghèo

Thủ tướng Chính phủ  đã ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg của về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách, theo đó, miễn tiền thuê đất cho bến xe khách tại các huyện nghèo.

Đối với bến xe tại các khu vực khác cũng được miễn tiền thuê đất cho phần diện tích của các hạng mục công trình dịch vụ bắt buộc, như: khu vực đón, trả khách, phòng chờ, khu bán vé, khu vệ sinh…

Ngoài ra, thu nhập của nhà đầu tư từ dự án đầu tư mới bến xe khách tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại điểm a Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm. Các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và khai thác bến xe khách theo hình thức xã hội hóa được hưởng ưu đãi áp dụng tại Quyết định này phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đảm bảo các điều kiện về đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành.
- Địa điểm đầu tư xây dựng bến xe khách đúng theo quy hoạch bến xe khách và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp thuận bằng văn bản.
-  Hoạt động đầu tư tuân thủ theo giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Nhà đầu tư tham gia đầu tư bến xe khách theo hình thức xã hội hóa phải đảm bảo: vốn đầu tư xã hội hóa tối thiểu 70% tổng số vốn đầu tư xây dựng bến xe khách (không bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng) hoặc tối thiểu 15% vốn đầu tư thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án và có kế hoạch bố trí đủ số vốn đầu tư còn lại.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/6/2015.

Phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 2 triệu đồng

Ngày 27/4/2015, Chính phủ ban hành nghị định số 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, có hiệu lực từ ngày 15/6/2015. Theo Nghị định này, phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 2 triệu đồng/người từ tháng đầu sau sinh con, cụ thể:

- Sinh một hoặc hai con.
- Sinh con thứ 3 nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới  10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân.
- Sinh lần thứ nhất mà sinh 3 con trở lên.
- Đã có 1 con đẻ, nhưng sinh lần thứ 2 có 2 con trở lên.
- Sinh lần thứ 3 trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có 1 con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.
- Sinh con thứ 3 nếu đã có 2 con đẻ nhưng một hoặc cả 2 con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng y khoa cấp tỉnh hoặc trung ương xác nhận.
- Sinh một hoặc 2 con nếu một trong 2 vợ chồng đã có con riêng (con đẻ).
- Sinh một hoặc 2 con trở lên trong cùng một lần sinh , nếu cả hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ), không áp dụng cho  trường hợp vợ chồng đã có 2 con chung trở lên và hiện các con đang còn sống.
- Phụ nữ thuộc hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, cư trú tại đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sinh 1 hoặc 2 con trong một lần sinh.

Sửa đổi chỉ tiêu cấp lại, đổi giấy phép lái xe

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 53/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013. Theo đó, sửa đổi một số chỉ tiêu quy định trong biểu mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông, các trường hợp cấp lại, đổi giấy đăng ký và biển số xe ôtô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí với mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí mức thu cao, tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới.

Ngoài ra, xe ôtô con hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bao gồm: xe ôtô con của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; xe ôtô con cho thuê tài chính đối với các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 6/6/2015.

Vi phạm về chi trả dịch vụ môi trường rừng bị phạt tới 50 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó bổ sung quy định xử phạt vi phạm quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với mức phạt lên đến 50 triệu đồng.

Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2015.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Có hiệu lực từ 1/6/2015, Quyết định 11/2015/QĐ-TTg  quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Theo đó, Chính phủ quyết định miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; Giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thì hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Quy định về tuyển sinh cử tuyển

Ngày 15/5/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2015/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung quy định một số điều của Nghị định số 134/2006, Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, từ ngày 7/6, công dân Việt Nam thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và có thời gian 3 năm học trung học phổ thông tại trường đóng tại địa phương đó (học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh các lớp tạo nguồn tỉnh theo hộ khẩu trường trú) được cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc có thời gian 4 năm học trung học cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cử tuyển vào trung cấp.

Ưu tiên xét cử tuyển đối tượng là người dân tộc thiểu số, quy định hiện hành chỉ yêu cầu đối tượng cử tuyển thường trú 5 năm tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Được tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng xây dựng

Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, trong đó, quy định mức tạm ứng hợp đồng xây dựng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

Cụ thể, mức tạm ứng đối với hợp đồng tư vấn tối thiểu bằng 15% giá hợp đồng nếu hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng; 20% giá hợp đồng nếu hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng. Tương tự, đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình, mức tạm ứng tối thiểu lần lượt bằng 10%; 15% và 20% với các hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng; từ 10 - 50 tỷ đồng và dưới 10 tỷ đồng.
Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, mức thu hồi của từng lần do hai bên thống nhất ghi trong hợp đồng nhưng phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2015.

Chi tiết văn bản images/danang/file/Nam2015/37_2015_ND_CP.doc

NHƯ HẠNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT