Các đối tượng xét nghiệm COVID -19 được BHYT thanh toán và mức phí được thanh toán
Đăng ngày 29-12-2021 06:54

Các đối tượng xét nghiệm COVID -19 được BHYT thanh toán và mức phí được thanh toán?

Ngày 26/4/2021 Bộ y tế ban hành quyết định 2008/QĐ-BYT, ngày 28/12/2021 Bộ y tế ban hành Công văn 4356/BYT_KHTH và ngày 02/6/2021 Bảo hiểm xã hội ban hành công văn 1537/BHXH-BHYT hướng dẫn thanh toán chi phí XN Covid 19 theo chế độ BHYT, cụ thể:

- Người bệnh có sốt và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không lý giải được bằng các nguyên nhân khác;

- Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào VÀ có tiền sử đến/qua/ở/về từ vùng dịch tễ có bệnh COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.

Trường hợp xét nghiệm COVID-19 dương tính, người bệnh áp dụng biện pháp cách ly y tế: thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo Mục 1 Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Trường hợp xét nghiệm COVID-19 âm tính: thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo Mục 6 Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021.

Tại Công văn số 4356/BYT-KHTH ngày 28/5/2021 của Bộ y tế và Công văn số 1537/BHXH-BHYT ngày 02/6/2021 của BHXH được thanh toán theo đúng đối tượng tại Công văn này với mức giá theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT