Quy định các nhóm đối tượng được tham gia BHYT
Đăng ngày 29-12-2021 06:54

Quy định các nhóm đối tượng được tham gia BHYT?

Tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), quy định 6 nhóm đối tượng tham gia BHYT theo thứ tự sau:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, trong đó quy định người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.

- Nhóm do cơ quan BHXH đóng, gồm người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động…

- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, gồm người có công cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định, người thuộc hộ gia đình nghèo…

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

- Nhóm tham gia BHYT hộ gia đình, gồm người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

- Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT