Cách tính thời gian sử dụng và gia hạn BHYT
Đăng ngày 29-12-2021 06:54

Cách tính thời gian sử dụng và gia hạn BHYT?

Tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.

Tại điểm b khoản 7 Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy đình Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó:

- Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng;

- Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Thẻ BHYT không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau:

- Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

- Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá;

- Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia BHYT.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT