Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021
Đăng ngày 11-06-2021 14:58

Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải; Phạt tới 70 triệu đồng đối với trường hợp quảng cáo thuốc lá, rượu từ 15 độ trở lên; Mức chi thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nội dung và hình thức công khai trong tuyển sinh vào Công an nhân dân… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021.

Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải thì thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải tối đa là 03 tháng. Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.

Thời hạn giám định này có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai (1/2) thời hạn giám định tối đa theo quy định nêu trên. Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn, cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.

Việc thành lập Hội đồng giám định được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT như sau:

- Việc thành lập Hội đồng giám định trong lĩnh vực giao thông vận tải được thực hiện trong trường hợp có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về cùng một nội dung giám định và theo yêu cầu của người trưng cầu giám định.

- Hội đồng giám định do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập để thực hiện giám định lại lần thứ hai.

- Việc thành lập hội đồng giám định được thực hiện như sau:

+ Thủ trưởng cơ quan tham mưu thuộc Bộ được giao chủ trì xử lý văn bản trưng cầu giám định, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan để cử người thực hiện giám định tư pháp phù hợp với nội dung trưng cầu giám định tham gia Hội đồng giám định. Trên cơ sở văn bản cử người của các cơ quan, đơn vị, cơ quan tham mưu thuộc Bộ được giao chủ trì xử lý văn bản trưng cầu giám định tư pháp xem xét, trình Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng giám định;

+ Hội đồng giám định có ít nhất 03 thành viên là những người có chuyên môn cao và có uy tín trong lĩnh vực cần giám định;

+ Hội đồng giám định hoạt động theo cơ chế giám định tập thể quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật Giám định tư pháp năm 2012.

Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/6/2021 và bãi bỏ Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014.

Phạt tới 70 triệu đồng đối với trường hợp quảng cáo thuốc lá, rượu từ 15 độ trở lên

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Theo đó, kể từ ngày 1/6/2021, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: 

- Quảng cáo thuốc lá; quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên; 

- Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo; 

- Quảng cáo thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc, thuốc không còn thời hạn đăng ký lưu hành; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác. 

Mức chi thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Có hiệu lực từ ngày 15/6/2021, Thông tư số 29/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo đó, nội dung và mức chi thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông như sau:

- Chi tổ chức thẩm định sách giáo khoa bao gồm: Chi thuê hội trường, phòng họp, trang thiết bị phục vụ cho các cuộc họp thẩm định (nếu có)…: mức chi theo thực tế phát sinh.

- Chi giải khát giữa giờ: Áp dụng mức chi nước uống tổ chức các cuộc hội nghị theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017.

- Chi thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ dành cho thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình họp thẩm định (trong trường hợp không có điều kiện bố trí mà phải đi thuê): Theo mức chi tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

- Chi phụ cấp tiền ăn cho thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình họp thẩm định: Chi phù hợp với phụ cấp lưu trú được quy định tại Thông tư 40/2017 và văn bản hướng dẫn Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

- Chi tiền công họp thẩm định được thanh toán như sau:

+ Đối với Chủ tịch Hội đồng thẩm định: tối đa 200.000 đồng/người/buổi;

+ Đối với Phó Chủ tịch, ủy viên, Thư ký Hội đồng thẩm định: tối đa 150.000 đồng/người/buổi.

- Chi tiền công đọc thẩm định tài liệu trước phiên họp cho thành viên Hội đồng thẩm định: Tối đa 50.000 đồng/người/tiết.

- Chi tiền công chuyên gia: Mức chi tiền công xin ý kiến chuyên gia tối đa 50.000 đồng/tiết/cá nhân (cơ quan, đơn vị, tổ chức).

Nội dung và hình thức công khai trong tuyển sinh vào Công an nhân dân

Bộ Công an ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân.

Theo đó, các thông tin sau phải được công khai trong tuyển sinh vào Công an nhân dân, bao gồm:

- Quy định về chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, phương thức tuyển sinh, ngành, chuyên ngành đào tạo, các môn thi tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

- Thủ tục hồ sơ, mức thu dịch vụ tuyển sinh đối với các trình độ, loại hình đào tạo của các trường Công an nhân dân.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, thời gian thi tuyển, xét tuyển, địa điểm thi tuyển, xét tuyển, thời gian chiêu sinh, nhập học, thông tin cán bộ tuyển sinh.

- Kết quả sơ tuyển, phúc tra sơ tuyển, điểm thi, điểm phúc khảo, điểm xét tuyển cho thí sinh; kết quả xét tuyển và thí sinh trúng tuyển (theo số báo danh).

- Các nội dung khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Cũng theo Điều 5 của Thông tư số 44/2021/TT-BCA, căn cứ đặc điểm, tính chất, độ mật, nội dung phải công khai, Công an các đơn vị, địa phương, các trường Công an nhân dân sử dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây:

- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương, các trường Công an nhân dân (nếu có);

- Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử;

- Thông báo bằng văn bản hành chính;

- Thông báo tại hội nghị cán bộ chủ chốt; hội nghị, giao ban đơn vị;

- Niêm yết tại trụ sở Công an các đơn vị, địa phương (từ cấp huyện trở lên), các trường Công an nhân dân;

- Trực tiếp thông tin cho cán bộ, chiến sĩ, công dân tham gia tuyển sinh và công dân cư trú trên địa bàn;

- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 44/2021/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2021.

KHÁNH VÂN
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT