Công văn số 6693/UBND-ĐTĐT V/v tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 15-10-2020 01:07
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác