Điều kiện nào để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Đăng ngày 23-12-2021 15:09, Lượt xem: 126

Điều kiện nào để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm, người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp (chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc).

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác