Liên quan đến nghỉ hưởng lương hưu
Đăng ngày 20-12-2021 15:10

Tôi là công chức, sinh ngày 01 tháng 10 năm 1967; giới tính: Nam; có 31 năm đóng BHXH trong điều kiện lao động bình thường; mất khả năng lao động 65% do Hội đồng giám định y khoa kết luận tại Biên bản ngày 15 tháng 9 năm 2017. Tôi có được nghỉ hưởng lương hưu hay không và nghỉ hưởng lương hưu vào thời điểm nào?  

Trả lời:

Với điều kiện đã nêu, Người lao động này được nghỉ hưởng lương hưu nhưng không phải thời điểm hiện nay (năm 2017); Nếu nghỉ hưởng lương hưu vào thời điểm hiện nay (năm 2017), người lao động này phải mất khả năng lao động 81%;

Thời điểm để người lao động này nghỉ hưởng lương hưu là ngày 01 tháng 11 năm 2022 (thời điểm tròn 55 tuổi).
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác