Liên quan đến luật an toàn vệ sinh lao động
Đăng ngày 19-12-2018 14:21

Theo quy định hiện hành thì “Người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp…” Vậy trong trường hợp người lao động từ khi bị tai nạn lao động đến khi điều trị ổn định (căn cứ theo giấy ra viện) và trở lại đơn vị làm việc, 1 tuần sau vết thương tái phát và bệnh viện lại yêu cầu phải nằm viện 1 tuần thì người sử dụng lao động có phải trả chi phí cho tuần điều trị đó tại bệnh viện hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 điều 38 Luật ATVSLĐ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau: 

a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;

b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;

c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.
Việc người bị tai nạn lao động bị tái phát vết thương trong thời gian ngắn là do điều trị chưa khỏi hẳn (chưa ổn định), như vậy cần phải tiếp tục điều trị, người sử dụng lao động tiếp tục thanh toán các khoản chi phí y tế để điều trị ổn định vết thương cho người bị tai nạn lao động.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác