Quy định về việc người sử dụng lao động không được làm
Đăng ngày 19-12-2018 14:21

Tôi làm lái xe tại một Công ty hoạt động trong lĩnh vực lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo quy định của Công ty trước khi người lao động vào làm việc phải nộp bản gốc hồ sơ lái xe để Công ty lưu giữ và Công ty sẽ trả lại sau khi kết thúc hợp đồng lao động. Hành vi của Công ty có đúng quy định pháp luật hay không? Trong trường hợp không đúng quy định thì bị xử lý vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật Lao động quy định về những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động gồm có:

“1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.”

Căn cứ theo quy định trên, việc Công ty giữ bản gốc hồ sơ lái xe của người lao động là không đúng quy định.

* Trích dẫn nghị định xử phạt: Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

“2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;

b) Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động;

c) Giao kết hợp đồng lao động với người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

b) Buộc trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ của người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tiền đã giữ của người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.”
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác