Tiêu chuẩn giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài
Đăng ngày 19-12-2018 14:21, Lượt xem: 179

Tôi dự định mở Trung tâm Ngoại ngữ, và sẽ sử dụng giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài. Cho tôi hỏi hiện nay đối với người nước ngoài để được giảng dạy tại trung tâm thì yêu cầu về trình độ chuyên môn phải đáp ứng như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ điểm b khoản 3 điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 và Công văn số 619/TTg-KGVX ngày 12/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì trường hợp của đơn vị nếu tuyển dụng người nước ngoài vào giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ thì phải “có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở, đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (trung tâm ngoại ngữ), cơ sở giáo dục mầm non.”
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác