Liên quan đến khiếu nại của người lao động
Đăng ngày 19-12-2018 14:22, Lượt xem: 54

Tôi vào làm việc tại Ngân hàng với chức danh chuyên môn là chuyên viên xử lý nợ từ ngày 30/4/2015, ngày 20/9/2015 Ngân hàng có quyết định điều chuyển tôi qua làm việc tại vị trí Quan hệ khách hàng cá nhân. Ngày 25/10/2016, tôi viết đơn khiếu nại gửi đến Giám đốc Công ty, trong trường hợp này khiếu nại của tôi có được giải quyết hay không  ?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 119/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo: “Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 180 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động, của tổ chức, cá nhân dạy nghề, của tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị khiếu nại.”

Căn cứ theo quy định trên, thời điểm người lao động khiếu nại đã hết thời hạn 180 ngày kể từ ngày kể từ ngày người lao động nhận được quyết định trên. Do đó, khiếu nại không được thụ lý giải quyết.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác