Liên quan đến phụ cấp về ngành nghề độc hại
Đăng ngày 19-12-2018 14:22, Lượt xem: 895

Ngành nghề kinh doanh của công ty là sản xuất túi vải không dệt PP, vải không dệt PP, túi PE và màng bọc PE. Trong danh mục ngành nghề nặng nhọc độc hại theo Quyết định 1629/LĐTBXH ngày 26/12/1996 thì vận hành máy dệt PP, PE (ngành hóa chất) với đặc điểm về điều kiện lao động của nghề là đứng suốt ca làm việc, chịu tác động của ồn, rung và bụi thì thuộc điều kiện lao động loại IV. Vậy công ty chúng tôi muốn hỏi tiêu chuẩn nào để đo tiếng ồn, rung và bụi. Nếu công ty chúng tôi cho công nhân nghỉ ngơi hợp lí, và đảm bảo các tiêu chuẩn về tiếng ồn, rung và bụi thì có phải trả các phụ cấp về ngành nghề độc hại hay không? Nếu phải trả thì mức trả như thế nào là hợp lý? 

Trả lời:

Theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại, quy định như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:

a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT - BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

2. Mức bồi dưỡng:

a) Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

- Mức 1: 10.000 đồng;

- Mức 2: 15.000 đồng;

- Mức 3: 20.000 đồng;

- Mức 4: 25.000 đồng.

b) Việc xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể theo điều kiện lao động và chỉ tiêu môi trường lao động được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH.

Như vậy, trường hợp công ty của bạn được xác định là điều kiện lao động loại IV. Việc xác định các yếu tố không đủ tiêu chuẩn vệ sinh cho phép, đề nghị công ty thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT - BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động (Công ty có thể liên hệ với Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng để biết thêm chi tiết cụ thể).
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác