Liên quan đến quy định về nghỉ trong giờ làm việc
Đăng ngày 19-12-2018 14:23, Lượt xem: 214

Trường hợp NLĐ trực tiếp sản xuất làm ca, có số giờ làm việc từ 10 giờ trở lên trong ngày được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc bình thường (100% lương). Trường hợp nhân viên văn phòng làm giờ hành chính, công ty thỏa thuận làm thêm (tổng số giờ làm việc trong ngày gồm: ca hành chính và giờ làm thêm là từ 10 giờ trở lên) nhưng không áp dụng chế độ nghỉ thêm ít nhất 30 phút (do thời gian làm việc không liên tục 8 giờ, giờ làm việc hành chính không được xem là ca làm việc). Việc quy định thời giờ làm việc như trên có đúng pháp luật không?
 

Trả lời:

- Tại khoản 1 Điều 108 BLLĐ 2012 quy định về nghỉ trong giờ làm việc như sau: “Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.”

- Tại Điều 5, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định nghỉ trong giờ làm việc: 

“1. Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108 của Bộ luật lao động được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định.

2. Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường được quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.”

Theo đó, tùy vào điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị, người sử dụng lao động có quyền sắp xếp thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi nhưng phải tuân thủ đúng quy định pháp luật. Trường hợp công ty bố trí người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì đề nghị công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP nêu trên.
 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác